جدیدترین مطالب امروز

شعر عروج عشق

مجموعه: دسته‌بندی نشده تعداد بازدید: 10133
شعر عروج عشق

متن عروج عشق (می روم)

می روم با یک سبد یاس سپید

 

می روم با یک بغل عطر امید

 

می روم با یک نسیم جان فروز

 

می روم با یک نگاه سینه سوز

 

می روم سخت است اینجا ماندنم

 

می روم مرگ است پایان تنم

 

می روم تا بار سنگین وجود

 

وارهانم از خودم با یک سجود

 

می روم تا روح را پران کنم

 

می روم تا جسم را ارزان کنم

 

می روم با گرگی از شهوت به دوش

 

می روم با یک پلنگ پر خروش

 

می روم تا بهر این گرگ وجود

 

 نغمه ای تازه کنم با جود و خود

 

می روم تا از پلنگ این جهان

 

وارهم تا آن جهان جاودان

 

می روم با شوری از نام حبیب

 

می روم با ذکری از ام من حبیب

 

می روم ساعت به ساعت کو به کو

 

می روم هر لحظه در دنبال او

 

ای دریغا ای دریغ رفتنم را پای نیست

 

در دل یارم برایم جای نیست

 

*برای دیدن تصاویر عاشقانه بیشترکلیک کنید*

 

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “شعر عروج عشق”کد عبور امنیتی (الزامی)

قالب تفریحی